Silivri  Haber

  • 8.5386
  • 10.0858
  • 11.8310
Mars’ta fosilleşmiş yaşam kanıtları teker teker siliniyor
Mars’ta fosilleşmiş yaşam kanıtları teker teker siliniyor

Mars’ta fosilleşmiş yaşam kanıtları teker teker siliniyor

Özellikle Mars’ta buzulların olduğunun keşfedilmesi büyük bir heyecan yarattı.

Tüm bu araştırmalar devam ederken Gale kraterinde bazı önemli detaylar ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda 3,5 milyar yıl önce bir gölde ortaya çıkmış olan çamurtaşı katmanları incelendi. Her birisinin arasında 400 metreden daha az mesafe bulunan toprak örnekleri incelendi. Son detaylara göre beklenen mineral miktarının sadece yarısı burada yer alıyordu.

ilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bulunması gereken mineral miktarının az bir kısmının burada yer alması kafalarda soru işareti yarattı. NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’nden Tom Bristow tarafından yapılan çalışmalara bakıldığında sülfat tortusunun kil tabakasına sızmış olma ihtimalinden bahsedildi.

Gale kraterindeki yeraltı suları yüzeyin altında yer alan kimyasalları taşıyıp çözülmesini sağladı. Böylece fosilleşmiş yaşam kanıtları eskisine göre çok daha az seviyeye geldi. Bilim insanları böyle bir durumun yaşam kanıtlarını büyük oranda sileceğini düşünüyor.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalarda ise yaşam kanıtlarının silinmiş olsa bile yine de mikroskobik canlıların burada yer alabileceği ortaya çıktı. NASA ve Mars çalışmaları ile ilgili tüm detayları aktarmaya devam ediyoruz.

Geleceği tahmin edebilen sistem geliştirildi: Evet o bir kahin