Silivri  Haber

  • 8.6586
  • 10.3125
  • 12.0045
Sultan Melikşah kimdir? Selçuklu Sultanı Melikşah nasıl öldü? Sultan Melikşah'ın tarihteki yeri
Sultan Melikşah kimdir? Selçuklu Sultanı Melikşah nasıl öldü? Sultan Melikşah'ın tarihteki yeri

Sultan Melikşah kimdir? Selçuklu Sultanı Melikşah nasıl öldü? Sultan Melikşah'ın tarihteki yeri

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisi ile vatandaşın gündeminde yer edinen Sultan Melikşah, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 20 yıl hükümdarlık yapan Melikşah, hükümdarlık döneminde Selçuklu Devleti’ni en geniş sınırlarına ulaştırmıştır. Selçuklular, en parlak dönemlerini Sultan Melikşah ile yaşamışlardır. Melikşah kimdir? Melikşah neden ve nasıl öldü?

MELİKŞAH KİMDİR?

Türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan'da doğmuş, 1092 yılında Bağdat'ta 38 yaşında iken ölmüştür. Tarih boyunca cesareti, azmi, savaşlardaki başarısıyla örnek olmuş bir isimdir. Büyük İran şairi Ömer Hayyam onun sarayında himaye görmüş o devrin büyük fikir adamlarındandır. Melikşah'ın en büyük ideali, bütün Müslüman devletleri bir bayrak altında toplayarak İslam Birliği'ni kurmaktı. Geçmişte Anadolu'nun dörtte üçü Melikşah zamanında elde edilmiştir.

MELİKŞAH’IN TARİHTEKİ ÖNEMİ

Saltanatının ilk yıllarında, Sultan Alparslan zamanında da iki defa isyan etmiş ve affedilmiş olan amcası Kavurt tekrar isyan etti. Bu isyan bastırılarak Kavurt yayının kirişiyle boğdurularak idam olundu. Karahanlılar ülkesine yürüyen Melikşâh Semerakant’a kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Her iki hanedanın arasında akrabalık kuruldu.

Gazneliler de aynı akıbete uğradılar ve Melikşâh’ın yüksek hâkimiyetini kabul etmek zorunda kaldılar. Kutlamış’ın oğlu Süleyman Şâh’ı Anadolu’ya göndererek O’nu bu ülkeye emîr olarak atadı. Kutlamış-oğlu Süleyman Şâh kısa zamanda baştan başa bütün Anadolu’yu ele geçirdi. İzmit başkent olmak üzere (1077) Anadolu Selçuklu Hanedanı’nın temelini attı. Melikşâh zamanında Selçuklu İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştı. Doğuda Seyhun Nehri ve Tanrı Dağları’ndan batıda Akdeniz ve Boğazlar’a, kuzeyde Kafkas Dağları’ndan güneyde Hint Denizi’ne kadar ulaşılmıştı.

Melikşâh döneminin en önemli iç olaylarından birisi de Hasan Sabbah’ın lderi olduğu Batınî hareketidir. Hasan Sabbah, Alamut Kalesi’nde kurduğu yalancı cenneti ile bir tarikat kurmuş, tarikatına mensup fedailerle birçok Türk ve Müslüman ileri gelenlerine karşı suikastlar düzenlemeye başlamıştı.

MELİKŞAH NEDEN ÖLDÜ?

Saltanatının son yıllarında Batınîler’le uğraşan Sultan Melikşâh 38 yaşında iken zehirlenerek öldü.