Silivri  Haber

  • 8.6586
  • 10.3125
  • 12.0045
Turanşah nasıl öldü? Turanşah kimdir? “Uyanış: Büyük Selçuklu” Turanşah kimdir?
Turanşah nasıl öldü? Turanşah kimdir? “Uyanış: Büyük Selçuklu” Turanşah kimdir?

Turanşah nasıl öldü? Turanşah kimdir? “Uyanış: Büyük Selçuklu” Turanşah kimdir?

Sultan Turanşah, Kirman Selçuklu meliki ve aynı zamanda Kavurd Bey’in oğludur. Kardeşi Sultanşah’ın ölümünden sonra tahta geçmiştir. Ve tahtta kaldığı sürede Selçuklular ile işler iyice kötüleşmiş ve sonunda Terken Hatun kendisiyle savaşa girmiştir. Melik Turanşah kimdir? Turanşah nasıl öldü?

TURANŞAH KİMDİR?

Turanşah, tam adı Melikü'l-Muazzam Şemsüddevle Fahreddin Turanşah’dır.

Salaheddin Eyyubi'nin abisidir. Onun tarafından Yemen'i almakla görevlendirilmiştir. 1174'te Zebid ve Aden'i, ertesi yıl da San'a'yı ele geçirmiş, kısa bir süre sonra Yemen Emirliği yanında Suriye valiliğine atanmıştır. Turanşah'ın Yemen'de kurduğu Eyyubi hanedanı, Resulilerin bölgeye egemen olduğu 1229'a değin varlığını sürdürmüştür.

Turanşah, kardeşi Sultanşah'ın ölümünden sonra tahta çıkmıştır. Görev süresi boyunca, Selçuklu ilişkileri yeniden kötüleşmiş, Terken Hatun kendileri ile savaş durumuna geçmiştir.

Kirman'daki Melik Turanşah Camii, onun emriyle inşa edilmiştir.

TURANŞAH NASIL ÖLDÜ?

1097'de Fars Vilayeti Terken Hatun ile yaptıkları savaşı kazanmış olsa da savaşta aldığı yaralar nedeniyle kısa bir süre sonra ölmüştür.